"Na smrt poděšeni, s očima strnule upřenýma před sebe jako seminaristé, kteří musí projít vykřičenou ulicí, jsme mířili k vrbinám, nebylo návratu. Zdálo se, že je o nás rozhodnuto, byli jsme přesvědčeni, že do rána budeme okradeni a podřezáni jako selata. Daleko za osadou jsme tiše ve vrbičkách postavili stan a bázlivě naslouchali dlouho do noci šumění řeky i vzdáleným výkřikům. Každý zvuk nablízku nás děsil. Tehdy, poprvé a naposledy, jsme stavěli noční hlídku. Ráno jsme se probudili do zářivého jitra: kdosi na hlídce usnul. Byli jsme živi, neoloupeni. Po písčinách pobíhali říční kulíci, nízko nad řekou létali trhavými pohyby a jásavě volali pisíci. Nad hlavou nám ve vrbinách zpívala slavíková pěnice. Před námi byl celý nádherný den, celé prázdniny, celý život. Budoucnost pod námi šlahala jako plamen."

Pohodová jitra přejeme i Tobě.

kniha

staré vydání      
nové vydání      

komentář

mohu napsat, že Miloslav Nevrlý patří mezi největší milovníky a praktické znalce všech koutů České republiky. Schopnost přenesení pocitů na papír z něj dělá největšího spisovatele knížek o přírodě u nás.      

JindřichMonika

krása

04.01.2014 23:10
se narodil 29.října 1933 v Praze. Jako výborný student gymnázia se rozhodl pro studium zoologie. Vysokoškolské studium završil získáním titulu RNDr.. Jako mladý doktor získal práci v Severočeském muzeu. Zde pracuje až do dnešní doby. Už jako student gymnázia podnikal výpravné cesty do nejzapadlejších koutů České republiky. Většina těchto krajů byla v té době ještě nedotčená turistikou a moderní civilizací. Jak popisuje ve svých knihách, mohl se tedy celé dny toulat po vršcích Krkonoš, Šumavy...